Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Nkvts)

Senter skal utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå. Våre hovedoppgaver er: Forskning og utviklingsarbeid og Formidling; undervisning, veiledning og rådgivning.