Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Psykososiale tjenester ved katastrofer.Hvilke tiltak viser positiv effekt?