Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Få sterke hendelser på avstand

22.11.2006 - Artikkelen handler om hvordan posttraumatisk stress etter sterke opplevelser kan håndteres.
Jeg har arbeidet med denne innfallsvinkelen i mange år både privat og på et spesialsykehus for rehabilitering.
Nå har jeg og en kollega lyst til å gjøre dette stoffet mer kjent.