Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Senter for krisepsykologi

10 råd for å håndtere terrorfrykt. Både unge og voksne kan kjenne bekymring eller frykt for terror. Psykolog Atle Dyregrov har laget noen enkle råd for hvordan slike bekymringer kan håndteres.