Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

PTSD - Ressursside

PTSD er den engelske forkortelsen for "Post Traumatic Stress Disorder", og kalles på norsk for posttraumatisk stresslidelse. Diagnosen omfatter en avgrenset gruppe symptomer og forløperen til diagnosen var det såkalte "KZ-syndromet", eller på folkemunne, krigsseilersyndromet