Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

19.01.2005 - Spørsmål fra pårørende til politiet

Pressemelding fra Nye Kripos

Henvendelser fra pårørende

De fleste av landets politidistrikter har opprettet egne kontaktpersoner for å ivareta de pårørende etter katastrofen i Asia. Pårørende som har spørsmål eller opplysninger som kan være av betydning i letingen etter de savnede, bør fortsatt henvende seg til pårørendekontakten hos sitt lokale politi.

 

Gjennom savnetmeldinger og annet materiale, har politiet allerede innhentet mye informasjon om hvor de savnede oppholdt seg. Letingen i Thailand fortsetter, og pårørende som har ytterligere opplysninger – spesielt om hvor savnede oppholdt seg da katastrofen inntraff, kan henvende seg til telefon 23 20 87 00 ved Nye Kripos. 

 

Telefonen er betjent hele døgnet. Nye Kripos koordinerer opplysningene som kommer inn til politiet, og står i løpende kontakt med norsk politi som befinner seg i Thailand.

 

For de som måtte ønske det kan informasjon også formidles på følgende e-post adr: nyekripos@politiet.no