Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Utenriksdepartementet - Frivillig reiseregistrering

Frivillig registrering ved utenlandsopphold: Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.