Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Utenriksdepartementet - Bistand i utlandet

UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og generalkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommend