Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Justis- og beredskapsdepartementet - Styrker beredskapen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til DSB og Sivilforsvaret på grunn av ekstraordinære utgifter i forbindelse med skogbranner og flom i 2014.