Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Justis- og beredskapsdepartementet - Flere politifolk

Regjeringen har bevilget midler til ytterligere 700 politistillinger, 350 i 2014 og 350 i 2015. I tillegg ble beredskapstroppen styrket med 13 stillinger i 2014. Regjeringen har også styrket den skarpeste enden i politidistriktene, såkalte UEH-mannskaper, med om lag 320 personer. Samlet er det nå 980 UEH-mannskaper i politidistriktene.