Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Helsedirektoratets - Psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

​Veilederen har som formål å bidra til utøvelse av god praksis med hensyn til psykososial håndtering av kriser, ulykker og katastrofer.