Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Helse- og omsorgsdepartementet - Beredskapsmål

Sosial- og omsorgssektoren skal med sikte på kriser og katastrofer i fred og i krig, best mulig opprettholde befolkningens velferd, yte midler til livsopphold, sørge for pleie, omsorg, praktisk hjelp, avlastning og informasjon til dem som er avhengig av dette. Dette skal skje i samarbeid med andre og innen rammen av Totalforsvaret