Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Veileder i risiko- og krisekommunikasjon

DSBs nye veileder i risiko- og krisekommunikasjon skal være et rådgivende dokument for både statlige og regionale myndigheter, kommuner og private virksomheter