Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Risiko- og krisekommunikasjon

September 2014 - dsb har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Samtidig bidrar dsb til god beredskap og effektiv krise- og ulykkeshåndtering.