Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Kommunal krisehåndtering

Et kurs som bidrar til kommunens forståelse og operasjonalisering av Forskrift om kommunal beredskapsplikt og innholdet som er knyttet til krisehåndtering