Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Bedre beredskap i kommunene

Kommuneundersøkelsen 2012 viser en positiv utvikling sammenlignet med forrige undersøkelse, forteller avdelingsdirektør Per K. Brekke i DSB. Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at mange kommuner er godt i gang med arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap