Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Undervisning - Arbeidsoppgaver

For å få en dypere forståelse for historien, opplevelsene og den virksomhet som støttegruppen drev er det utarbeidet flere arbeidsoppgaver som belyser dette. 

Arbeidsoppgaver - 1: Historie 1. (2015-11-26)
Les mer >>

Arbeidsoppgaver - 2: Historie 2. (2015-11-26)
Les mer >>

Arbeidsoppgaver - 3: Opplevelser 26.12.2004 (2015-11-26)
Les mer >>

Arbeidsoppgaver - 4: Identifisering. (2015-11-26)
Les mer >>

Arbeidsoppgaver - 5: Støttegruppen. (2015-11-26)
Les mer >>