Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Undervisning - Presantasjoner

Det er vanskelig å lage gode illustrative undervisningsopplegg for å formidle en slik hendelse.

Målet er å publisere ulike undervisningsopplegg knyttet til Tsunamikatastrofen.

Denne siden er under oppbygging og vil ikke bli publisert før nødvendig stoff er tilgjengelig 

26.12.2014 - VG - Minnes de norske tsunamiofrene (2015-11-28)
Denne siden gir en enkel beskrivelse av hva som hente 26.12.2004
Les mer >>