Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Arbeidsoppgaver - 3: Opplevelser 26.12.2004