Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Arbeidsoppgaver - 4: Identifisering.