Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

28.11.2006 - Årsberetning 2006

Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen.

Forrige årsmøte avholdt i Oslo 10-11 september 2005.

I løpet av 2006 har 2 styremedlemmer av personlige årsaker ønsket å endre sine styreverv. 

Årsberetning 2006