Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

28.11.2006 - Agenda årsmøtet 26.11.2006

Årsmøte 26.11.06 kl.12:00
Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7, Oslo.

Agenda årsmøtet 26.11.2006