Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

28.03.2005 - Faren Over i Thailand

Skjelvet, som målte 8,7 på richters skala, har ikke resultert i en ny tsunami.

Vårt kontor i Phuket melder at faren er over. det er ikke registrert bølger noe sted langs kysten, og Thailandske og Indonesiske eksperter mener nå at det ikke er fare for en ny tsunami.

 

Vårt kontor i Phuket er åpent resten av natten. Se " Phuket Kontor" til venstre for mer info. Ellers kan Christoph Wernersen nås på tlf. 9208 5613.