Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

24.01.2005 - VG Nett - "Tsunami-støttegruppe opprettet"

En støttegruppe for de norske pårørørende etter flomkatastrofen i Sørøst-Asia ble opprettet i Oslo mandag kveld