Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

20.04.2005 - VG Nett - Pårørende: -Riktig kritikk mot UD

De pårørende etter flomkatastrofen mener kritikken mot UD er balansert og riktig.