Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

19.07.2005 - Sandefjords Blad - "Fryktet at noen aldri skulle bli funnet"

Trondheim (ANB): Støttegruppa for norske tsunamiofre er lettet over at samtlige 84 savnede nå er gjort rede for. De fryktet lenge at noen norske barn aldri skulle bli funnet.