Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

19.01.2005 - Invitasjon til stiftelses møte

Alle pårørende inviteres

Invitasjon til opprettelse av nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen

 

 

 

 

 

Vi inviterer med dette til møte angående opprettelsen av nasjonal støttegruppe for berørte og  pårørende etter flodbølgekatastrofen.

 

Stiftelsesmøtet finner sted førstkommende mandag, 24. januar klokken 1800 i Norges Røde Kors lokaler i Hausmannsgate 7 i Oslo.

 

Berørte, pårørende og etterlatte som ønsker mer informasjon eller som ønsker å delta, er hjertelig velkommen til møtet.

se også www.flomkatastrofen.no og/eller http://www.redcross.no/

 

Norges Røde Kors vil bidra med tilrettelegging av pårørende-arbeidet.

Har du spørsmål i forbindelse med opprettelsen av nasjonal støttegruppe kan du ringe Merete Mihle, Norges Røde Kors. 

 

Med vennlig hilsen                  

Jonas Gahr Støre                          Christoph Wernersen                     Martin Stensaker

 

Generalsekretær                            på vegne av pårørende                    vegne av pårørende                  

Norges Røde Kors