Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

15.05.2005 - Møte hos Statsministeren (28april)

Styret i Støttegruppen ble invitert til møte på Statsministerens kontor.

Vertskap var Statsminister Kjell Magne Bondevik. Til stede var også Helsemini  ster Ansgar Gabrielsen, justisminister Odd Einar Dørum  samt flere statssekretærer. Fra Støttegruppen møtte Christoph Wernersen, Jeanette Teigland, Ellen Carlèn Idebøen, Arne Furre og koordinator fra Røde Kors: Anne Cecilie Fossum.

Møtet ble innledet med en beklagelse fra Statsministeren til de pårørende, overlevende og berørte som hadde lidd ekstra pga. det offentlige Norges håndtering av katastrofen.

Videre fortalte Christoph og Anne Cecilie om Støttegruppens arbeid. Særlig ble kontoret i Phuket trukket fram og det arbeidet som gjøres der for nordmenn. De overlevendes behov for oppfølging og våres arbeid for en minnetur for de ble også godt presentert.

Ellers presenterte vi personlige erfaringer fra katastrofen og fikk god respons på vårt arbeid. Det ble også lagt frem behov for midler for å drive vår organisasjon videre.  A.F.