Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

15.04.2006 - Nedleggelse av Phuketkontoret

Vi legger ned vårt kontor i Phuket fra og med 15. april 2006.

Vi har nå lagt bak oss snart ett år og fire måneder siden flodbølgen skyllet inn over sørøst asia. Vi har like lenge drevet vårt kontor i Thailand, som også vår utgangspunktet for Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen.

Det har vært et år preget av sorg, men også av et meget sterkt samhold blant mange av de rammede.

Spesielt ønsker vi å takke Sjømannskirken for et flott samarbeid, Lise og Anders Bang Ericsson for flott innsats for støttegruppen og Knut Erik og Ying Pedersen for et fantastisk bidrag fra første stund.

Vi ønsker også å takke bevilgende myndigheter som har gjort vår drift mulig.