Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

15.03.2009 - Referat fra Årsmøtet 2009.

Søndag 15.03.2009