Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

10.08.2005 - Samling for overlevende etter flodbølgekatastrofen i Sørøst Asia

Søndag 14. august-Presisering

Vi presiserer at samlingen er for alle som overlevde uten å miste noen i Sørøst Asia. Samlingen vil bli holdt i Lier hos Trond og Mona Kalleberg, som selv er overlevende fra Koh Lantha, alternativt i Rødekorshuset i Oslo. Dette avklares etter hvor mange som melder seg på og vi er derfor avhengig av rask tilbakemelding som må skje innen 11 august, enten pr. epost til Kontakt@flomkatastrofen.no, eller pr telefon til Trond Kalleberg : 99014012