Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

06.11.2015 -"ViSomFinns" Svensk gruppe etter Tsunami-katastrofen

Denna hemsida är framtagen och drivs av en grupp privatpersoner som förlorat en eller flera anhöriga i Tsunami-katastrofen i Thailand den 26 december 2004

Här skall drabbade få möjlighet att mötas i ett slutet forum för att diskutera, hjälpa varandra och knyta kontakter.

Vi fäster stor vikt vid att detta forum är och skall förbli slutet, vilket innebär att enbart drabbade personer med nära anhöriga skall ges tillträde till det forumet för nära anhöriga.

http://www.visomfinns.se/