Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.02.2009 - Innkalling til Årsmøtet 2009

Søndag 15 mars 2009

1 -  Innkalling til årsmøte i Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen.

 

Tidspunkt:            Søndag 15. mars 2009 kl. 16:00

Sted:                      Hausmannsgate 7, Oslo (Norges Røde Kors)

 

 

Infobrev 1 - Februar 2009