Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

02.10.2006 - Innkalling til årsmøte.

Søndag 26. november 2006 kl. 12:00

logo  

 

 

Innkalling til årsmøte i

 

Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004.

 

Søndag 26. november 2006 kl. 12:00 

Norges Røde Kors; Hausmannsgate 7, 0186 Oslo.

Henri Dunant salen. 


 

A G E N D A

 

  • Godkjenning av rapporter og regnskap for 2005.

     

  • Godkjenning av aktivitetsplan og budsjett. 
  • Valg av styre (inkl. styreleder). 
  • Valg av organisasjonens revisor.
  • Valg av valgkomité som skal finne kandidater som stiller til styrevalg på neste årsmøte.
  • Behandling av eventuelle forslag om vedtektsendringer.
  • Behandling av eventuelle andre saker lagt frem til realitetsbehandling av styret eller medlemmer.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet imøteses innlevert innen

1.november 2006

til