Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

02.05.2008 - Referat årsmøtet 2008

Norges Røde Kors i Hausmannsgt. 7, Oslo

søndag 9. mars 2008

 

Det var til stede ca. 10 personer inkludert styre

 

Referat årsmøtet 2008.