Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

24.12.2005 - VG - "Julegudstjeneste for å minnes"

Julegudstjeneste for å minnes

(VG Nett) Rundt 180 mennesker var samlet til julegudstjeneste i Phuket i Thailand for å minnes de som ble borte i flodbølgekatastrofen.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=299906