Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

20.04.2005 - Dagbladet - "Kirkens nye språk"

Kirkens nye språk

"FLODBØLGEN I Sørøst-Asia berørte oss alle. Noe i oss - og noen av oss - ble trolig også forandret. Muligens fordi en fjerntliggende katastrofe ble brakt nærmere gjennom de mange norske som også ble rammet - kanskje også fordi man først opererte med adskillig flere norske omkomne enn hva som heldigvis viste seg å være riktig."

http://www.dagbladet.no/kultur/2005/04/03/427786.html