Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

17.01.2005 - Støttegruppen driver kontoret sammen med Sjømannskirken

Velkommen til sjømannskirken i Phuket.
 
 
Sjømannskirken åpnet 17. januar 2005. Lokalene ligger på Garden Home Hotel i Kata, vest på Phuket i trivelige og grønne omgivelser. Svømmebasseng er tilgjengelig på senteret. Kontoret for støttegruppen for pårørende etter flomkatastrofen ligger sammen med Sjømannskirken på hotellet.
 
Sjømannskirken ledes nå av sjømannsprest Torbjørn Holt frem til påske. I denne perioden vil Jorunn Rui være husmor ved kirken, og ut februar er lege Espen Auensen også frivillig medarbeider ved kirken.
 
Pårørendekontoret ledes i denne perioden av Lise Bang Ericsson. Fra påske vil sjømannsprest Rune Birkeland lede Sjømannskirkens arbeid i Phuket.
 
Sjømannskirken er tilstede for alle nordmenn i utlandet, men i Phuket har vi et særlig fokus på mennesker som er direkte berørt av tsunamien; overlevende som har mistet slektninger og venner, øvrige pårørende og andre berørte. Kirken bistår med samtaler, nærvær og er med på turer til katastrofeområdene, på Phuket, i Khau Lak, på Phi Phi og i Krabi. Noen ønsker medvirkning fra sjømannspresten til en minnestund på stranden. For noen er det en trygghet bare å vite at Sjømannskirken er der.
 
Sjømannskirken samarbeider nært med det norske Generalkonsulatet i Phuket, Nye Kripos, turoperatører, pårørendesenteret og norsk helsepersonell. Sjømannspresten deltar på de regelmessige koordineringsmøtene på Pearl Hotel i Phuket by, og på informasjonsmøter for pårørende.
 
Sjømannskirken vil være tilstede i Phuket i hele 2005.
 
Torbjørn Holt
Sjømannsprest/daglig leder