Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Sri Lanka

 

På Sri Lanka etterlot tsunamien ca 40 000 døde og omkring 1.000.000 husløse. En hel nasjon ble traumatisert.

I tillegg til disse lever omlag 800 000 personer, ca 25 % av Sri Lankas tamiler, fortsatt som internflyktninger. De aller fleste av dem er avhengig av hjelp utenfra.
Kart Sir Lanka