Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Karon

26.12.2004
Karon 26.12.04-1Karon 26.12.04-2
Karon 26.12.04-3Karon 26.12.04-4
27.12.2004
Karon 27.12.04-1Karon 27.12.04-2
Karon 27.12.04-3Karon 27.12.04-4