Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Kata

26.12.2004
Kata 26.12.2004-1Kata 26.12.2004-2
Kata 26.12.2004-3Kata 26.12.2004-4
Kata 26.12.2004-5Kata 26.12.2004-6