Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Blue Village

Dette er et område som ble meget hardt rammet. Her tok bølgen med seg det meste. Området er i dag ryddet. Og det er tvil om det blir bygget opp i gjen med det første.

Her omkom det flere nordmenn

05.01.2005
Kaho lak resort-1Kaho lak resort-2
Kaho lak resort-3Kaho lak resort-4

Kaho lak resort-5

Kaho lak resort-6
Kaho lak resort-7Kaho lak resort-8
Kaho lak resort-9Kaho lak resort-10