Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

26.12.2014 - VG - Minnes de norske tsunamiofrene

Denne siden gir en enkel beskrivelse av hva som hente 26.12.2004