Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Minnestedet på Bygdøy

Minnestedets plassering på Bygdøy skulle være åpent og inkluderende for alle, uavhengig av nasjonalitet og religion, og har til hensikt å stimulere til sorgbearbeidelse og ettertanke for alle som opplever dramatiske hendelser i sitt liv. 

21.03.2007 - Minnestedet: Foto. Plasseringen på Bygdø (2007-03-21)
Les mer >>

02.04.2006 - Minnestedet: Kart. Plasseringen av minnesmerke. (2015-10-28)
Les mer >>