Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

02.04.2006 - Minnestedet: Kart. Plasseringen av minnesmerke.

Kart Bygdø-2

 

Kart Bygdø-1