Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Arbeidet

Støttegruppen fikk anledning til følle John Audun Hauge i arbeidet med minnesmerket. Interferens  Støttegruppen vil derfor rette John Audun Hauge en stor takk for har han delte sitt arbeid med oss. 

20.10.2007 - Bilder fra Minnestedet på Bygdøy (2007-10-21)
Les mer >>

21.03.2007 - Minnestedet: Arbeid - Modeller - Skisser (2007-03-21)
Les mer >>