Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

Minnemarkeringer - Minnereiser

I etterkant av katastrofen ble det av norske myndigheter arrangert to minnereiser for de som hadde mistet sine kjære. Den første fant sted i mai 2005 og den andre i oktober 2005. I tillegg ble det i regi av Støttegruppen arrangert minneturer for overlevende. 

26.01.2006 - Overlevendetur Nr.2 (23.03.06 - 08.04.06) til Phuket. (2006-01-26)
Støttegruppen arrangerer ny overlevendetur til Thailand etter meget gode tilbakemeldinger og resultater etter den forrige overlevendeturen som fant sted i okt/nov' 05.
Les mer >>

03.11.2005 - Reisedagbok fra overlevendeturen (2005-11-03)
De overlevende har snart vært i Phuket en uke, og her følger en kort reisedagbok.
Les mer >>

03.10.2005 - Sandefjords Blad - "Minnereise til Thailand" (2006-10-09)
Minnereise til Thailand
Les mer >>

03.10.2005 - Minnemarkeringstur i oktober 2005 (2005-09-21)
Den siste minnemarkeringsturen for pårørende går fra 3 - 9 oktober
Les mer >>

02.10.2005 - Minneseremoni i oktober 2005 - Thailand (2006-10-02)
Bildene her er fra den minnereisen som ble arrangert til Thailand i Oktober 2005.
Det var ca 160 som valgte å delta på denne reisen.
Les mer >>

22.09.2005 - Orienteringsmøte for deltagere av minnemarkeringstur (2005-09-22)
Støttegruppen inviterer til informasjonsmøte,Onsdag 28 september Kl. 18.00 – 19.30 i Hausmannsgate 7, Rødekors bygget i Oslo
Les mer >>

21.09.2005 - Dagbok fra minneturen mai 2005 (2005-09-21)
Les mer >>

14.09.2005 - Referat fra overlevende samling 14. august 2005 (2005-09-14)
Støttegruppen arrangerte sin første samling for overlevende hjemme hos Mona & Trond Kalleberg i Lier.
Les mer >>

14.09.2005 - Referat fra overlevende samling (2005-09-14)
Støttegruppen arrangerte sin første samling for overlevende hjemme hos Mona & Trond Kalleberg i Lier.
Les mer >>

05.09.2005 - Samling for overlevende etter flodbølgekatastrofen i Sørøst Asia (2005-09-05)
Søndag 14. august
Les mer >>

09.05.2005 - Organisert tur for overlevende (2005-09-05)
26.10.05 – 09.11.05 og 23.03.06 – 07.04.06
Les mer >>

08.05.2005 - Organisert tur for overlevende (2005-08-05)
26.10.05 – 09.11.05 og 23.03.06 – 07.04.06
Les mer >>

08.05.2005 - Overlevende (2005-08-05)
Som kjent er nå alle norske omkomne etter tsunamien i Asia identifisert og hjemsendt.
Les mer >>

06.05.2005 - Dagbladet - "Den lengste reisen" (2006-10-16)
Den lengste reisen
Les mer >>

04.05.2005 - Aftenposten - " På plass i Phuket" (2006-10-16)
På plass i Phuket
Les mer >>

03.05.2005 - Sandefjords Blad - "Minnes de døde" (2006-10-09)
Minnes de døde
Les mer >>

03.05 2005 - VG -"For mange var flyturen i seg selv ganske tøff" (2006-10-08)
«For mange var flyturen i seg selv ganske tøff»
Les mer >>

03.05.2005 - Minnemarkerings tur i mai 2005 (2005-09-21)
Den første turen er flyttet til 2 - 8 Mai
Les mer >>

02.05.2005 - Minneseremoni i mai 2005 - Thailand (2006-10-02)
Bildene her er fra den minneturen som ble arrangert til Thailand i mai 2005.
Det var ca 300 som valgte å delta på denne reisen.
Les mer >>

05.04.2005 - Dagblad - "Derfor reiser vi tilbake" (2006-10-16)
Derfor reiser vi tilbake
Les mer >>

31.03.2005 - Aftenposten - " Pårørende til Thailand, Sri Lanka og Indonesia (2006-10-16)
Pårørende til Thailand, Sri Lanka og Indonesia
Les mer >>