Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

03.10.2005 - Minnemarkeringstur i oktober 2005

Den siste minnemarkeringsturen for pårørende går fra 3 - 9 oktober

De påmeldte har fått informasjon om turen både fra UD og fra stløttegruppen.

I tillegg vi støttegruppen invitere til et informasjonsmøte Onsdag 28 september Kl. 18.00 - 19.30. Her vil vi få møte Lars Weisæth fra NKVTS, som vil fortelle om de følelsemessige utfordringer man møter på en slik tur. Han vil også fortelle om erfaringene fra forrige tur.

Vi får også informasjon fra UD, som er teknisk arrangør.