Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

08.05.2005 - Overlevende

Som kjent er nå alle norske omkomne etter tsunamien i Asia identifisert og hjemsendt.

For støttegruppa betyr det at vi kan dreie fokuset enda mer over på overlevende. Støttegruppen har naturlig nok de siste månedene hatt et spesielt fokus på pårørende og vært aktive pådrivere for å sikre søk, identifisering og andre presserende oppgaver i forbindelse med disse tingene.

Det å være overlevende viser seg for mange å være vel så tøft, og mange overlevende føler seg lite ivaretatt i forhold til pårørende. Det er en gryende forståelse for dette hos myndighetene, og vi i støttegruppa ønsker nå å gjøre det vi kan for denne gruppen.

Det er vår klare visjon og ønske å nå i sterk grad fokusere på de behov overlevende har.

I grove trekk er det 3 hovedpunkter overlevende har ytret ønsker om:

  • Komme i kontakt med likesinnede.

  • Bistand til å skaffe nødvendig hjelp fra respektive organisasjoner man ønsker å få avklaringer fra ;helsevesen, forsikringsselskap, reiseselskap, osv.

  • Reise tilbake til det stedet man var den 26.12.04