Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen 26.12.2004

21.12.2005 - VG - "Bygdøy får minnested etter tsunamien"

Bygdøy får minnested etter tsunamien

Det offisielle norske minnestedet etter tsunamikatastrofen i Asia skal legges til Bygdøy i Oslo.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=111378